Determination of pH, Lime and Organic Matter Content of Kırıkhan-Kumlu Region Soils in Hatay


Abstract views: 428 / PDF downloads: 287

Authors

  • Kübra YETER Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
  • Mehmet YALÇIN Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss2pp150-158

Keywords:

Kırıkhan-kumlu, pH, Lime, Organic Matter

Abstract

In this study, it was aimed to determine the pH, lime and organic matter contents of the soil of the Kırıkhan-Kumlu region of Hatay province. For this purpose, a total of 60 soil samples were taken from two different depths (0-20 and 20-40 cm) and 30 different points to represent the study area soils. In the examples, the pH, lime and organic matter contents of the soils were determined. According to the research results; the pH of the soil samples has been found to be slightly alkaline in the entire region with the pH content varying between 7.95-8.43. The lime content of the Kırıkhan-Kumlu region soils is from 0.47 to 26.59%, varying between little lime and much lime. Whereas11.66% of the soils have little lime, 5.00% are with lime, 35.00% are moderately lime, 45.00% more than moderately lime and 3.34% was observed as very much lime. The organic matter content of the soil of the study area is between 1.16-6.08%, varying from little to high. It has been observed that 30.00% of the soil has little, 48.34% is average, 15.00% is more than average and 6.66% has high amount of organic matter. While a significant negative relationship was determined between the lime and organic matter content of the soils, no significant relationships were determined between the pH content and other properties.

References

Acir, N., Günal, H. 2020. Spesifik yüzey alanı belirlenmesinde organik madde, kireç ve demir oksitlerin uzaklaştırılmasının önemi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7(1): 205–211.

Ağca, N. 2012. Toprak kimyası’nın dünü, bugünü ve geleceği. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi. 1(1), 6-8.

Allison, L., E, Moode., C.D. 1965. Carbonate. (ed: C.A. Black), methods of soil analysis. Part 2.Agronomy Series, No. 9, ASA, 1379-1396, Wisconsin.

Bilge, M.S., Yalçın, M., 2018. Determination of pH, lime and organic matter contents of meadow-pasture soils of kırıkhan-reyhanlı region, Hatay Province. Imcofe'18 V. International Multidiciplinary Congress of Eurasia July 24-26, Barcellona-Spain, 2(1): 153-163.

Çimrin, K.M., Yalçın, M. Bozgeyik, T. 2018. Gaziantep ili Antepfıstığı bahçeleri topraklarının bor durumunun belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2):18-26.

Doğan, B., Gülser, C. 2019. Assessment of soil quality for vineyard fields: A case study in Menderes District of Izmir, Turkey. Eurasian Journal Soil Sci., 8 (2) 176 – 183.

Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F. 1987. Araştırma deneme metotları (istatistik metotları-II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1021, Ankara, 381s.

Jackson, M. L. 1960. Soil chemical analysis. Prentice- Hall, Inc. Englewood, Cliffs,NJ.

Richards, L. A. 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. USDA Handbook, 60 p.

Yalçın, M. 2004. Amik ovası topraklarının temel kimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 118 s.

Yalçın, M., Çimrin, K.M. Tutuş, Y., 2018. Hatay ili Kırıkhan-Reyhanlı bölgesi çayır - mera topraklarının besin elementi durumları ve bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 21(3): 385-396.

Yalçın, M., Çimrin, K.M. 2017. Hatay ili Kırıkhan–Reyhanlı bölgesi çayır-mera topraklarının bor içeriği ve bazı toprak özellikleri ile ilişkilerinin belirlenmesi. Mesleki Bilimler Dergisi, 6 (2): 201 –210

Published

2020-06-01

How to Cite

Kübra YETER, & Mehmet YALÇIN. (2020). Determination of pH, Lime and Organic Matter Content of Kırıkhan-Kumlu Region Soils in Hatay. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(2), 285–293. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss2pp150-158

Issue

Section

Articles