The Effect of Microbial Fertilizer Application on Maize Grown in Different Locations: II. Quality Traits


Abstract views: 36 / PDF downloads: 22

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10813450

Keywords:

Maize, microbial fertilizer, quality, fat

Abstract

Maize, which is used for human food, animal feed and in various fields of industry, is an important crop that can be grown in many different environments. This study was carried out to determine the effect of microbial fertilizer doses [0 (Control), 50, 100, 150 and 200 ml/da] applied to two registered maize grain cultivars on some quality traits under Bilecik and Eskişehir conditions. The experiments were established in a split-plot experimental design with three replications, with cultivars in the main plots and microbial fertilizer doses in the sub-plots. In the study, thousand grain weight, hectoliter weight, ash content, fat content, protein content, starch content, acid detergent fiber (ADF), and neutral detergent fiber (NDF) values were determined. In Bilecik conditions, thousand grain weight, hectoliter weight, fat content and ADF traits showed statistically significant differences among the cultivars, while in Eskişehir conditions, the thousand grain weight, hectoliter weight and ADF traits  showed statistically significant differences among the cultivars. In the study, the effect of microbial fertilizer doses on thousand grain weight, hectoliter weight and ADF value were found to be significant at both locations. According to the applied doses, in Bilecik locations, thousand grain weight, hectoliter weight, ash ratio, fat ratio, protein ratio, starch ratio, ADF value and NDF values were found between 494.76-510.90 g, 77.03-79.03 kg, 1.53-1.56%, 5.25-5.52%, 10.16-10.60%, 67.35-68.33%, 4.27-4.62% and 14.45-14.73%, respectively. Eskişehir locations, thousand grain weight, hectoliter weight, ash ratio, fat ratio, protein ratio, starch ratio, ADF value and NDF values were found between 474.26-502.81 g, 77.25-78.02 kg, 1.48-1.53%, 4.52-4.76%, 10.07-10.35%, 69.25-69.83%, 4.00-4.76% and 13.69-13.90 %, respectively.

 

References

AACC, 2020. International Approved Methods of Analysis.

(https://www.cerealsgrains.org/resources/Methods/Pages/default.aspx), (Accessed On 21 October 2023).

Anonim, 2022. Türkiye İstatistik Kurumu. (https://www.tuik.gov.tr), (Erişim Tarihi: 10.10.2023).

Anonim, 2021. Food and Agriculture Organization. (https://www.fao.org), (Erişim Tarihi: 10.10.2023).

Alp, O., Koca, Y.O., 2020. Aydın bölgesinde yetiştiriciliği yapılan bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin tane ve hasıl verimlerinin belirlenmesi. Ziraat Mühendisliği, (369): 30-45.

Arın, L., Eser, B., İlbi, H., 2019. Tohum Biyolojisi. Tohum Tohumculuk ve Teknolojileri. BİSAB-Arkadaş Basım, Ulus/Ankara.

Baser, K.S., Mirshekari, B., Farahvash, F., 2012. Improvement of corn yield by seed biofertilization and urea application. World Applied Sciences Journal, 16(9): 1239-1242

Bueno, D.S., Lima, S.F., Blanco, M., Coradi, P.C., 2020. Management of nitrogen fertilization on agronomic and nutritional characteristics in second crop corn. Bioscience Journal, 36(2): 439-448.

Çetin, A., Soylu, S., 2021. Mısırda verim ve verim unsurları yönüyle genotip x çevre interaksiyonunun belirlenmesi. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 10(1): 40-56.

Deliboran, A., Yılmaz, I., Aslan, H., Nacar, A.S., Tekgül, T.Y., Kara, H., Harmankaya, M., Gezgin, S., 2018. Selenyum uygulamalarının tane mısırda verim parametreleri ile tanenin selenyum, protein ve yağ içeriği üzerine Etkileri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 6(1): 1-11.

Fadlalla, H.A., Abukhlaif, H.A., Mohamed, S.S., 2016. Effects of chemical and bio-fertilizers on yield, yield components and grain quality of maize (Zea mays L.). African Journal of Agricultural Research, 11(45): 4654-4660.

Filiz, Y., Topal, N., 2021. Bazı mısır (Zea mays L. indentata Sturt.) çeşitlerinde hümik asit ve solucan gübresinin bazı verim ve kalite unsurlarına etkileri. Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, 4(1): 11-19.

Geren, H., Avcıoğlu, R., Behçet, K., Demiroğlu, G., Yılmaz, M., Cevheri, A.C., 2003. İkinci ürün silajlık olarak yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının verim ve kalite özelliklerine etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(3): 57-64.

Goel, A.K., Laura, R.D., Pathak, D.V., Anuradha, G., Goel, A., 1999. Use of biofertilizers: potential, constraints and future strategies review. International Journal of Tropical Agriculture, 17: 1-18.

Gökmen, S., Sayalsan, A., Ülger, A.C., Sakin, M.A., Öz, A., Duman, A., 2009. Farklı bölgelerde ana ürün koşullarında yetiştirilen melez at dişi mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve yaş öğütme kalitesinin belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Konge Bildiriler Kitabı, 19-22 Ekim, Hatay, s.262-266.

Hartings, H., Berardo, N., Mazzinelli, G.F., Valoti, P., Verderio, A., Motto, M., 2008. Assessment of genetic diversity and relationships among maize (Zea mays L.) Italian landraces by morphological traits and AFLP profiling. Theoretical and Applied Genetics, 117: 831-842.

İdikut, L., Tiryaki, I., Tosun, S., Celep, H., 2009. Nitrogen rate and previous crop effects on some agronomic traits of two corn (Zea mays L.) cultivars Maverik and Bora. African Journal of Biotechnology, 8(19): 4958-4963.

İnceer, N.E., 2011. Mısır bulgurunun bazı besinsel ve teknolojik özellikleri üzerine farklı olum devrelerinin ve bazı mısır varyetelerinin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Kahrıman, F., Akgül, M., Ölmez, İ., Egesel, C.Ö., 2017. Seleksiyon altındaki yüksek yağlı bir mısır popülasyonunda bazı kalite ve agronomik özelliklerdeki değişim. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3): 228-236.

Kaplan, M., Kökten, K., 2019. Variation in grain feed quality of different maize cultivars. Current Trends in Natural Sciences, 8(16): 200-204.

Keskin, B., Temel, S., Eren, B., 2017. Bazı silajlık mısır çeşitlerinin verim ve bitkisel özelliklerinin belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1): 347-351.

Kılınç, S., Karademir, Ç., Ekin, Z., 2018. Bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinde verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(6): 809-816.

Koca, Y.O., Canavar, Ö., 2014. The effect of sowing date on yield and yield components and seed quality of corn (Zea mays L.). Scientific Papers, Series A. Agronomy, 57: 227-231.

Kolay, B., Avşar, Ö., Bilge, U., Berekatoğlu, K., Kılınç, S., Oğurlu, F., Öztürkmen, A.R., 2023. Killi bir toprakta yetiştirilen ana ürün mısırda farklı dar sıra ve çift sıra ekim yöntemlerinin mısır tanesinin kalite özelliklerine etkisi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(3): 572-586.

Liangfa, W., Jinhua, Y., Jinkui, Z., Sujuan, Z., Ruiqian, L., 2017. Activity of corn silk at different days after silk emergence. Agricultural Science & Technology, Changsha, 18(12): 2212-2218.

Mason, S.C., D'croz-Mason, N.E., 2002. Agronomic practices influence maize grain quality. Journal of Crop Production, 5(1-2): 75-91.

Mugilan, I., Gayathri, P., Elumalai, E.K., Elango, R., 2011. Studieson improve survivability and shelf life of carrier using liquid inoculation of Pseudomonas striata. International Journal of Pharmaceutical and Biological Archive, 2(4): 1271-1275

Mut, Z., Erbaş Köse, Ö.D., Akay, H., 2017. Farklı yulaf (Avena sativa L.) çeşitlerinin kimyasal kalite özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27(3): 85-95.

Mut, Z., Kardeş Y.M., Erbaş Köse, Ö.D., 2022. Determining the grain yield and nutritional composition of maize cultivars in different growing groups. Turkish Journal of Field Crops, 27(1): 158-166.

Özata, E., 2020. Cin Mısır Genotiplerinin biplot (GGE ve AMMI) analizi ile kimyasal kompozisyonlarının değerlendirilmesi. El-Cezeri, 7(3): 1417-1431.

Öztürk, A., Büyükgöz, A., 2021. Trabzon iline ait bazı yerel mısır popülasyonlarının agronomik performansları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(1): 67-80.

Paulsen, M.R., Watson, S.A., Singh, M., 2003. Measurement and maintenance of corn quality. In: P.J. White, L.A. Johnson (Eds), Corn: Chemistry and Technology, 2nd Ed., American Association of Cereal Chemists: St. Paul, MN. pp. 159-219.

Radosavljević, M., Milašinović-Šeremešić, M., Terzić, D., Todorović, G., Pajić, Z., Filipović, M., Kalitovic, Z., Mladenović Drinić, S., 2012. Effects of hybrid on maize grain and plant carbohydrates. Genetika, 44(3): 649-659.

Şahin, M., Kara, B., 2021. Farklı tane renkli cin mısır popülasyonlarının verim ve koçan özellikleri. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 3(1): 1-4.

Taş, B., 2014. Effect of the mycorrhiza application on the agronomical properties of sweet corn varieties. Journal of Agriculture and Allied Sciences, 3(2): 41-47.

Van Soest, P.V., Robertson, J.B., Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74(10): 3583-3597.

Welch, R.W., 1977. A micro-method for the estimation of oil content and composition in seed crops. Journal of the Science of Food and Agriculture, 28(7): 635-638.

Published

2024-03-26

How to Cite

DAĞ, F. ., MUT, Z. ., ERBAŞ KÖSE, Özge D., & KARDEŞ, Y. M. . (2024). The Effect of Microbial Fertilizer Application on Maize Grown in Different Locations: II. Quality Traits. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 8(1), 81–90. https://doi.org/10.5281/zenodo.10813450

Issue

Section

Articles