Plants Used by the People in Gökçebağ (Siirt) and Its Surroundings for Nutrition, Industry, Agriculture and Livestock Purposes


Abstract views: 16 / PDF downloads: 4

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11467307

Keywords:

Siirt, traditional knowledge, Gökçebağ, ethnobotany, flora

Abstract

The place selected as the study area is Gökçebağ town of Siirt center and the town is mostly engaged in agriculture and animal husbandry. The town, which has a population of 2580 people, has emigrated a lot so far out of the city. Field studies were carried out in the study area between 2019 and 2020 and information on the plants used for different purposes (nutrition, industry, agriculture and livestock) was collected by establishing dialogues with the local people. In addition, a questionnaire study was conducted by interviewing the families of middle school students and asking them to fill out a questionnaire. As a result of dialogues and questionnaire surveys, a total of 86 plant taxa that are used by the people of the region for nutrition, industry, agriculture and animal husbandry purposes were identified. of these plants belonging to 32 families in total, the family with the highest number of taxa is the Rosaceae family with 14 taxa. A total of 96 different uses of these plants were obtained and it was determined that 78 of them were used for nutritional purposes and 18 of them were used for other purposes (industry, agriculture and animal husbandry). 

References

Akçiçek, E., Vural, M., 2007. Kumalar dağı (Afyonkarahisar)’ nın endemik ve nadir bitkileri. Balıkesir Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9: 78-86.

Coşge Şenkal, B., 2020. The role of secondary metabolites obtained from medicinal and aromatic plants in our lives. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(4): 1071–1079.

Cotton, C.M., 1996. Ethnobotany Principles and Applications, John WIiley and Sons, Chichester, 424s.

Ertuğ, F., 2004. Etnobotanik çalışmaları ve türkiye’de yeni açılımlar. Kepikeç, 18: 181-187.

Fidan, M., Karaismailoğlu, M.C., 2020. Kenevirin Tarihçesi ve Sistematiği, Palme, Ankara.

Fidan, M., Pınar, S.M., Erez, M.E., İnal, B., 2022. Salvia kurdica Boiss. & Hohen. ex Benth. ve Salvia pachystachys Trautv. türlerinin antioksidan özellikleri ile antibakteriyel etkilerinin belirlenmesi. Doğu Fen Bilimleri Dergisi, 5(2): 19-29.

Fidan, M., Pınar, S.M., Erez, M.E., İnal, B., Eroğlu, H. 2022. Determination of botanical origin and mineral content of propolis samples from balveren (Şırnak) beekeepers accommodation areas. Commagene Journal of Biology, 6(2): 165-171.

Fidan, M., Pınar, S.M., Eroğlu, H., Yılmaz, M., 2019. Siirt ili nadir ve endemik bitkileri. 5th International Conference Onengıneerıng & Natural Sciences, Conference Proceedings Book, December 20-22, Van, s. 671-676.

Fidan, M., Süzerer, V., Onay, A., 2023. Cannabis sativa L.: origin, distributıon, taxonomy and biology. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 16(1): 10-28.

Fidan, M., Teğin, İ., Erez, M.E., Pınar, S.M., Eroğlu, H., 2020. Etnobotanik amaçlı kullanılan origanum acutidens bitkisinin toplam fenolik-flovonoid içeriği, fenolik bileşikleri ve element analizi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 8(1): 49-55.

Gencay, A., 2007. Cizre (Şırnak)’ nin etnobotanik özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

İnal, B., Fidan, M., 2021. Siirt ilinin farklı bölgelerinde yayılış gösteren Crocus biflorus Mill. subsp. pseudonubigena B. mathew türüne ait örnekler arasındaki akrabalık ilişkisinin moleküler düzeyde belirlenmesi. Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(2): 14-22.

Pınar, S.M., Eroğlu, H., Fidan, M., 2023. A new species of Gladiolus from Southeastern Türkiye, Gladiolus siirtensis (Iridaceae, Crocoideae). Phytotaxa, 578(3): 286-296.

Pınar, S.M., Fidan, M., Eroğlu, H., 2021. Siirt ili florasına genel bir bakış. Commagene Journal of Biology, 5(2): 99-125.

Pınar, S.M., Fidan, M., Eroğlu, H., İnal, T., 2019. Siirt ili petaloid monokotiledon florası. 5 th International Conference on Engıneerıng & Natural Sciences, Conference Proceedings Book, December 20-22, Van, Turkey, s. 664-670.

Sırrı, M., Sırrı, G., 2020. Hakkâri ilinde gıda olarak tüketilen yabani bitki ve yabancı ot türlerinin güncel durumu. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (19): 393-409.

Sırrı, M., Özaslan, C., Fidan, M., 2021. Eruh (Siirt) ilçesinde gıda ve halk tababetinde kullanılan bazı doğal ve yabancı otlar. MAS Journal of Applied Sciences, 6(5): 1118-1129.

Yapıcı, İ.Ü., Hoşgören, H., Saya, Ö., 2009. Kurtalan (Siirt) ilçesinin etnobotanik özellikleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12: 191- 196.

Yılmaz, M., 2022 Tillo (Siirt) ve çevresi etnobotanik özellikleri / Ethnobotanical properties of tillo (Siirt) and surrounding. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt, s. 255.

Published

2024-06-07

How to Cite

İNAL, T. N., & FİDAN , M. . (2024). Plants Used by the People in Gökçebağ (Siirt) and Its Surroundings for Nutrition, Industry, Agriculture and Livestock Purposes. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 8(2), 493–501. https://doi.org/10.5281/zenodo.11467307

Issue

Section

Articles