Determination of Yield and Alkaloid Properties of Some Poppy (Papaver somniferum L.) Cultivars Under Tokat Conditions


Abstract views: 482 / PDF downloads: 251

Authors

  • Levent YAZİCİ Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Tokat
  • Güngör YILMAZ Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yozgat
  • Başak ÖZYILMAZ Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Tokat
  • Sezai GÖKALP Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Tokat

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp693-703

Keywords:

Alkaloid, poppy, capsule yield, morphine, Papaver somniferum L., seed yield

Abstract

The aim of this study was to determine yield and alkaloid properties of some poppy cultivars in Tokat-Kazova ecological conditions. TMO 2, Kemerkaya 95, Tinaztepe, Bolvadin 95 and Huseyinbey varieties were used as plant material. According to the design of the random blocks 3 replications the plantations in the experiment were carried out as winter in the Directorate of Middle Black Sea Transition Zone Agricultural Research Institute. As a result of the study, capsule yield was found to vary between 103.45 and 156.58 kg da-1, seed yield between 122.87 and 199.69 kg da-1, plant length between 123.97 and 130.16 cm, capsule width between 40.52 and 51.55 mm, capsule length between 36.94 and 47.50 mm, the number of plant stigma between 11.00 and 13.36, the number of plant capsules between 2.22 and 3.97 units, morphine rate between 0.372 and 0.793%, codeine between 0.006 and 0.092%, oripavine between 0.00 and 0.00%, tebain between 0.00 and 0.062%, papaverine between 0.00 and 0.060% and noscapine between 0.008 and 0.091%.

References

Başer, KHC., Arslan, N. 2014. Medicinal and aromatic plants of the middle-east. Opium Poppy (Papaver somniferum L.) Springer Dordrecht Heidelberg, New York London.

Blaschek, W., Ebel, S., Hackenthal, E., Holzgrabe, U., Keller, K., Reichling, J., Schulz, V. 2006. Hager ROM 2006. Hagers handbuch der drogen und arzneistoffe. Springer Medizin Verlag, Heidelberg.

Boydak, E., Kavurmacı, Z. 2015. Doğu geçit bölgesinde bazı haşhaş (Papaver somniferum L.) çeşitlerinin adaptasyonu. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 4, 1.

Çelik, İ. 2011. Development of SSR markers in poppy (Papaver somniferum L.). Master of Science in Molecular Biology And Genetics, İzmir.

Doğramacı, S. 2013. Bazı haşhaş (Papaver somniferum L.) çeşitlerinin melezlerinde verim ve verim öğeleri üzerine heterosis etkisinin araştırılması. (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Ankara.

Duru, M. 1993. Amasya ekolojisinde azot dozlarının bazı haşhaş çeşitlerinin bitkisel özelliklerine ve verimine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Erdurmuş, A. 1989. Haşhaş (Papaver somniferum L.) hatlarında fenolojik ve morfolojik karakterlerin morfin ve tohum verimiyle ilişkileri. (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Ankara.

Friedland, S. 2008. Food and Morality: Proceedings of the Oxford Symposium on Food and Cookery 2007, Devon, Prospects Books

Işık, M., Erdal, H. 2015. Türkiye’nin madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele politikasının değerlendirilmesi ve yeni bir model önerilmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 10 (2): 461-482.

İnan, Ş., Kaynak, M.A. 2016. Haşhaşta (Papaver somniferum L.) bazı tarımsal özellikler ile yağ ve morfin miktarının belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1): 121-125.

İncekara, F. 1964. Endüstri bitkileri ve ıslahı cilt II, yağ bitkileri. Ege Üniversitesi Yayınları, Ankara.

Karabük, B. 2012. Haşhaş (Papaver somniferum L.) genotiplerinde ekim sıklığı ile azotlu gübrelemenin tarımsal ve kalite üzerine etkileri. (Doktora tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun.

Karadavut, U., Arslan, N. 2006. Yabancı kökenli haşhaş (Papaver somniferum L.) çeşit ve popülasyonlarının bazı bitkisel özellikleri. Bitkisel Araştırma Dergisi. 1, 1-5.

Kennedy, D.O. 2014. Plants and the human brain. Oxford University Press, New York.

Küçük, Y.N. 1996. Türkiyenin çeşitli yörelerinde yetiştirilen haşhaş bitkilerinden alkaloidlerin ekstraksiyonu ve ekstraktların susuz ortamlarda özelliklerinin incelenmesi. (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara.

Marciano, M.A., Panicker, S.X., Liddil, G.D., Lindgren, D., Sweder, K.S. 2018. Development of a method to extract opium poppy (Papaver somniferum L.) DNA from heroin. Scientific reports, 2590./10.1038/s41598-018-20996-9.

Mishra, B.K., Rastogi, A., Siddiqui, A., Srivastava, M., Verma, N., Pandey, R., Sharma, N.C., Shukla, S. 2013. Opium poppy: Genetic upgradation through intervention of plant breeding techniques. 10.5772/53132.

Özgen, Y., Arslan, N., Bayraktar, N. 2017. F3 kademesindeki haşhaş (Papaver somniferum L.) hatlarının verim ve alkaloid oranlarının karşılaştırılması. 12. Tarla Bitkileri Kongresi, Elektronik Kongre Kitabı, Kahramanmaraş.

Patra, N.K., Ram, R.S., Chauhan, S.P., ve Singh, A.K. 1992. Quantitative studies on the mating system of opium poppy (Papaver somniferum L.). Theoretical and Applied Genetics. 84, 299-302.

Solanki, G. 2014. Variabilty and path analysis in opium poppy (Papaver somniferum L.). (Master of Science in Agriculture), Department of Plant Breeding and Genetics. Rajasthan College of Agriculture, Maharana Pratap Universty of Agriculture and Technology, Udaipur.

Yadav, H.K., Shukla, S., Singh, S.P. 2008. Discriminate function analysis for opium and seed yield in opium poppy (Papaver somniferum L.). Genetika, Vol. 40(2): 109-120.

Yazici, L., Yılmaz, G., Arslan, N., Gökalp, S. Özyılmaz, B. 2016. Determination of some botanical and agricultural characteristics in opium poppy (Papaver somniferum L.) varieties and lines, Book of Abstract, vii International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", October-06-09 2016, Jahorina.

Yazici, L. Yılmaz G. 2017a. Determinatıon of plant and agricultural characteristics in some opıum poppy (Papaver somniferum L.) Varieties Cultivated as Winter and Summer, Poster Sunumu, International Symposium On Medıcınal, Aromatic and Dye Plants,, 05.10.2017 - 07.10.2017, Malatya.

Yazici, L., Yılmaz, G. 2017b. Determination of alkaloids and oil rates of some poppy (Papaver somniferum L.) varieties cultivated as winter and summer. Int. J. Sec. Metabolite, 4 (3): 359-362.

Yazici, L., Yılmaz, G., Gökalp, S. 2017. Bazı haşhaş (Papaver somniferum L.) çeşit ve genotiplerinin alkaloid ve yağ oranlarının belirlenmesi. Araştırma Makalesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversiesi, Doğa Bilimler Dergisi, 20 (Özel Sayı), 313-317.

Yazici, L. 2018. Bazı haşhaş (Papaver somniferum L.) diallel melezlerinde verim ve kalite özellikleri ile heterosis etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Published

2020-09-16

How to Cite

Levent YAZİCİ, Güngör YILMAZ, Başak ÖZYILMAZ, & Sezai GÖKALP. (2020). Determination of Yield and Alkaloid Properties of Some Poppy (Papaver somniferum L.) Cultivars Under Tokat Conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3), 693–703. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp693-703

Issue

Section

Articles