Amaç ve Kapsam

ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi Uluslararası hakemli dergi olup, tarım ve bununla ilgili tüm bilimlerde yapılmış özgün araştırma makaleleri ile önemli bilimsel ve teknolojik yenilik ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları, bilimsel çalışmaların erişilebilirliğini, görünürlüğünü, kullanımını artırmak, bilime ivme kazandırmak ve bilim insanlarına fayda sağlamak amacıyla yayın hayatına başlamıştır. 

ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri tarafından yayınlanan bilimsel ve hakemli bir dergi olup; Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Biyoteknoloji, Zootekni ve Bitkisel tasarım alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, özel öneme sahip güncel konulardaki derlemelere de yer verilmektedir.

  • ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, tarım ve bununla ilgili tüm bilimlerde yazılmış özgün araştırmalara ilişkin orijinal çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
  • Makaleler Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak yayınlanmaktadır.
  • Dergi yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlamaktadır.
  • ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada benzerlik denetiminden geçirilir. Benzerlik denetimi iThenticate programı aracılığıyla gerçekleştirilir, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %20'in üzerinde olması durumunda, ilgili yazar/yazarlara SI'sını %20'in altına düşürmeleri için makale geri gönderilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale reddedilir.

Dergide; Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Balıkçılık, Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması, Biyoloji, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi, Ekoloji, Entomoloji, Genetik ve Kalıtım, Kuş Bilimi, Mantar Bilimi, Su Kaynakları, Viroloji, Zooloji, Çevre Bilimleri, Üreme Biyolojisi, İstatistik ve Olasılık, Veterinerlik, Agronomi, Bahçe Bitkileri, Bitki Bilimleri, Mühendislik, Ziraat, Tarımsal Ekonomi ve Politika, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri ve Toprak Bilimi alanlarındaki özgün araştırmalar değerlendirilir.