The Determination User Satisfaction of Equipment Elements In The Recreational Area of The Yesilırmak Environs /Tokat City

Authors

  • Şüheda Basire AKÇA Ziraat Fakültesi
  • Funda ÜNAL ANKAYA Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir Meslek Yüksekokulu

DOI:

https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp565-580

Keywords:

Landscape elements, equment elements, urban identity

Abstract

In this study, it was aimed to determine the user satisfaction to reinforcement elements of the in recreational areas located in the environs of Yeşilırmak, where is used most frequently by Tokat city people. In order to determine the satisfaction / dissatisfaction situations, a survey study was preferred as a method. The study carried out in 2019. According to the simple random sampling method, the satisfaction of the 384 recreational area users in terms of reinforcement elements was determined with 5% margin of error and 95% reliability. Besides the demographic structure of the users, transportation and reinforcement elements were asked about reinforcement elements that would reflect 20 recreational areas correctly. The average of the questions scored according to the Likert scale was evaluated. It was important in terms of how to eliminate the factors that reduce the satisfaction level of the users, as well as increasing the level of satisfaction and ensuring its continuity.

References

Akça, Ş. B., Gülgün, B., Yazici, K., 2018. Kentsel peyzajda çocuk oyun alanlarının bitkisel tasarım kriterleri. Presented At The Uluslararası Kentleşme Ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir.

Akça, Ş. B., Gülgün, B., Yazici, K. 2019. Çaycuma ilçesi park ve çocuk oyun alanlarındaki süs bitkilerinin kullanımı. Presented at the Uluslararası Göbeklitepe Tarım Kongresi, Şanlıurfa.

Aksu, A., Yılmaz, H. 2018. Atatürk Üniversitesi merkezi açık-yeşil alandaki fiziki değişim memnuniyetinin belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2): 231-237.

Bayramoğlu, E., Özdemir, B. 2012. Trabzon kent merkezi, uzun sokak kentsel donatı elemanlarının kent kimliği açısından değerlendirilmesi. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 12(2):182-191.

Bayraktar, N., Tekel, A., Yalçıner Ercoşkun, Ö. 2013. Ankara Atatürk bulvarı üzerinde yer alan kentsel donatı elemanlarının sınıflandırılması, Değerlendirilmesi Ve Kent Kimliği İlişkisi .Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23 (1)

Bulut, Y., Atabeyoğlu, Ö., Yeşil, P. 2008. Erzurum kent merkezi donatı elemanlarının ergonomik özelliklerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14(2): 131-138.

Çubuk, M. 1991. Kamu mekanları ve kentsel tasarım. kamu mekanları tasarımı ve kant mobilyaları sempozyumu. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 15-17, İstanbul.

Düzenli, T.T., Eren, E. Alpak, E. M. 2017. Müze bahçelerinin peyzaj özellikleriyle kullanıcı memnuniyeti ilişkisi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic., 12(13): 201-214.

Erkmen, K., Bakırküre, G. 1991. Ankara’nın Kimliğine Katkı: Şehir Mobilyaları”, Arredemento Dekorasyon, S.28,188-190,1991.

Gülgün, B., Akça, Ş. B., Aşur, F. 2018. Examination Of Landscape Equipment Elements In Terms Of Ergonomic And Anthropometric Zonguldak Bulent Ecevit University Farabi Campus Example. Presented At The Uluslararası Kentleşme Ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir.

Gülgün, B., Güney, M. A., Aktaş, E. Yazici, K. 2014. Role of landscape architect in ınterdıscıplinary planing of sustainable cities. Journal Of Environmental Protection and Ecology, 15(4), 1877–1880.

Gülgün, B., Türkyılmaz, B. 2001a. Peyzaj mimarlığında antropometri ve Bornova örneğinde bir araştırma. Ege Üni. Ziraat Fak. Derg., 38(2-3), 135-142.

Gülgün, B., ve Türkyılmaz, B. 2001b. Peyzaj mimarlığında ve insan yaşamında ergonominin yeri-önemi ve Bornova örneğinde bir araştırma. Ege Üni. Ziraat Fak. Derg., 38(2-3): 127-134.

Gülgün, B., Yazici, K., Keskin, N. 2018. Being handıcapped İn Turkey envıronmental and landscape archıtecture. Presented at the 8th International Conference of Ecosystems.

Gülgün, B., Yazici, K. 2017. The Role and Importance of Landscape Archıtecture Preventıng Vısual pollutıon For A Habıtable Envıronment The Example Of İzmır. Presented at the 7th International Conference of Ecosystem.

Gülgün, B., Yazici, K. 2018. Effects of mınımalısm and the far east concept on landscape desıgnıng. Presented at the 8th International Conference of Ecosystems.

Güneş, A., Gülgün, B., Yörük, İ. 2005. Sürdürülebilir kentler ve peyzaj mimarlığı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2): 215–226.

Güneş, A., Gülgün, B., Aktaş, E. 2011. A Dream of future sustainable cities by landscape architecture perspective. Presented At The International Conference Of Ecosystems (Ice), Tiran.

Karatay, A., Korkut A.B 2009. Peyzaj mimarlığı antropometri ilişkisi: İstanbul Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(3) Journal of Tekirdag Agricultural Faculty.

Kuşkun, P. 2002. Erzurum kent bütününde donatı elemanlarının kullanımı üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 142, Erzurum.

Önal, S. 2019. Kent parklarda kullanılan donatıların standartlara uygunluğunun belirlenmesi. Ankara Örneği. Antropoloji, 38:54-64.

Tokat Belediyesi. 2019. www.tokatbel.tr

Yazici, K., Arslantaş Sağlamer A. 2019. Tokat kenti -yeşilırmak yakın çevresinde bulunan rekreasyonel alanlarda kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6(4): 766–776.

Yazici, K., Gülgün Aslan, B. 2017. Açık-yeşil alanlarda dış mekân süs bitkilerinin önemi ve yaşam kalitesine etkisi; Tokat kenti örneği. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 54(3):2 75-284.

Yazici, K., Kalaycı Önaç, A. Gülgün, B. 2018. Süs bitkilerinin kampüs alanlarında işlevsel kullanımı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği. Presented At The Uluslararası Marmara Fen Ve Sosyal Bilimler Kongresi 2018, Kocaeli.

Yenioğlu F. 2010. Kent parklarında aydınlatma elemanlarının kullanımının peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi: Ankara-Altınpark örneği, Bartın Üni., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi.

Yörük, İ., Gülgün, B., Sayman, M. Ankaya, F. Ü. 2006. Peyzaj Planlama Çalışmaları Kapsamında Ege Üniversitesi Kampüs Örneğindeki Peyzaj Donatı Elemanlarının Ergonomik Antropometrik Açıdan İrdelenmesi, Ege University Journal of Agricultural Faculty, 43(1), pp. 157-168.

Yücel, G.,F. 2006. Kamusal Açık Mekanlarda Donatı Elemanlarının Kullanımı”, Ege Mimarlık, S.4, 26-29.

Published

2020-09-16

How to Cite

Şüheda Basire AKÇA, & Funda ÜNAL ANKAYA. (2020). The Determination User Satisfaction of Equipment Elements In The Recreational Area of The Yesilırmak Environs /Tokat City. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 4(3), 565-580. https://doi.org/10.46291/ISPECJASvol4iss3pp565-580

Issue

Section

Articles